SORISA - Špičková technologie v kosmetickém ošetření obličeje a těla

Revize přístrojů

  • Elektrorevize - zákonná povinnost provozovatele: Revizní protokol ne starší 12 měsíců (v záruční době vyžadováno a smí provést pouze technik Sorisa).
  • Mechanická revize - v záruční době vyžadováno a smí provést pouze technik Sorisa.

 

Při nedodržení těchto záručních podmínek pozbývá garance platnost. Mechanická revize je nutná z důvodu kontroly, zjištění, popř. včasného odstranění závady, která nemusí být momentálně patrná, avšak může se vyskytnout až po vypršení záruční lhůty, nebo se poškození může rozšířit na jiné součástky/příslušenství atd. Tyto periodické revize jsou doporučovány i po záruční době právě z důvodu prevence. Jedná se o službu, kterou Primavera Andorrana s.r.o. (jako výhradní distributor v České a Slovenské republice) poskytuje pro spokojenost zákazníků, vlastnících přístroj Sorisa. V případě, že má zákazník zájem o tuto službu, je jeho povinností dopravit přístroj do servisního střediska, na adresu: Primavera Andorrana s.r.o., Jinonická 80/804, areál Business Park Košíře, 158 00 Praha 5. Některé přístroje (např. Maig-03) je možné vhodně zabalené zasílat přepravní službou (bez skleněného příslušenství) nebo po některém z našich obchodních zástupců. Přeprava přístrojů však není povinností obchodních zástupců, takže tato možnost připadá v úvahu pouze po dohodě s nimi a v případě, že je to z jejich strany realizovatelné. Další možností je doprava servisním technikem, která je ovšem zpoplatněna dle tarifu.

 

 

Sorisa

Technical Service

 

Jinonická 80/804

158 00 Praha 5

Czech Republic

 

Telefon: +420 296 554 956

Mobil: +420 603 104 893

 

E-mail:

 

Web: www.primavera-and.cz, www.dermic.cz, www.sorisa.cz