SORISA - Špičková technologie v kosmetickém ošetření obličeje a těla

Záruční podmínky

1.     Výrobce přístrojů, nábytku, náhradních a spotřebních dílů a součástek zn. SORISA,

        společnost SOR INTERNACIONAL, S.A., C/ Moianés, 13, 08192 Sant Quirze del Vallés,

        Barcelona, Španělsko  v souladu s normami EU uděluje na své výrobky následující záruční   

        lhůty: Přístroje(*) a nábytek zn. Sorisa: 24 měsíců na výrobní vady.

             Příslušenství nových přístrojů, náhradní díly, spotř. materiál, doplňky:6 měsíců na výrobní vady.

        (*) Přístrojem se rozumí samotná ovládací jednotka bez dalších doplňků a příslušenství.

 

2.    V době záruky odstraní pověřená servisní stanice bezplatně veškeré poruchy zařízení

        způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby mohl být přístroj   

        řádně užíván. Pro záruční servis mimo adresu pověřené servisní stanice je účtováno 

        dopravné dle tarifu (bod č. 10) snížené o 50%.

 

3.       Adresa pověřené servisní stanice je:

 PRIMAVERA  ANDORRANA, s.r.o., Jinonická 80, 15800 Praha 5, tel.: 296 554 954, 

         Servisní technik:  – tel.:  603 104 893
                                                 E-mail: 
                                                 Web:   www.sorisa.cz 

 

4.    Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené vnějšími vlivy, jako např.:

a)       Kolísání síťového napětí o více než  +/- 10 %

b)       Poruchy zaviněné nesprávným zacházením či nevhodným umístěním (vlhké, prašné, nevětrané

či jinak nevhodné prostředí).

       c)   Je-li přístroj instalován či obsluhován v rozporu s obsahem návodu k obsluze, či byl-li

             u něho proveden neodborný či neoprávněný zásah .

       d)   Je-li přístroj obsluhován odborně neproškolenou osobou, bez přiděleného certifikátu prodejce.

 

5.     SERVISNÍ a ZÁRUČNÍ KNIHA je předána společně s novým přístrojem. Všechny údaje musí být provedeny ihned při prodeji a to  nesmazatelným způsobem. Neúplné nebo neoprávněně měněné (přepisované) údaje v této knize jsou neplatné. V případě záruční opravy musí být servisní a záruční kniha klientem předložena společně s opravovaným přístrojem. V knize musejí být zapsány všechny kontroly, opravy, atd., jinak je záruka neplatná.

 

6.    Záruční doba se prodlužuje o dobu, od kdy kupující uplatnil nárok na záruční opravu u servisní organizace k tomu určené až do doby, kdy byl povinen po skončení opravy výrobek převzít.

 

7.    Nebude-li při opravě nalezena vada podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník zařízení, tzn. náklady na dopravu spojené se servisním zásahem dle tarifu uvedeného Podmínkou v bodu č. 10 a náklady za práci technika dle tarifu uvedeného v bodu č. 11.

 

8.    Podmínkou pro uznání smluvní záruky je provedení revize každých 12 měsíců pověřenou
      servisní stanicí dle ČSN. Náklady s tím spojené včetně dopravy hradí  vlastník zařízení dle tarifu (bod č.9 a
      bod č.10).

 

9.    Ceny za revizní prohlídky pro přístroje: (ceny jsou včetně DPH, změna cen vyhrazena, výměnné ND nejsou vceně)  
               ACCURA                                                         1000,-Kč
               AESTHETIC ADVANCE                                     1000,-Kč                                            
               AF-05                                                            1000,-Kč
               DERMOSONIC                                                1575,-Kč                           
               BELEX-08 Exellent                                         1000,-Kč
               BODYTER Exellent                                          1575,-Kč                                
               BODYTER-pouze příslušenství                         500,-Kč
               PRESOR-03                                                   1575,-Kč                               
               SILKDERMIC                                                 1575,-Kč     
               CORPO-02                                                    1000,-Kč
               MAIG-03                                                      1000,-Kč                          
               NATUR-EPIL                                                 1000,-Kč                       
               UV-01                                                          800,-Kč
               VO-10 Napařovač                                         800,-Kč   
               LIFTING-C                                                    1000,-Kč
               STS                                                             1575,-Kč
               IMPRESS-240                                             1575,-Kč
               PSP System                                                1575,-Kč           
               IMPACT                                                     1890,-Kč(včetně aktualizace new softwaru)           
               DERMOHEAT/DEEPHEAT                            1890,-Kč(včetně aktualizace new softwaru)           
               VPL ENERGIST ULTRA, ULTRA PLUS            2940,-Kč

 

10.    Dopravné: 5,-Kč s DPH / 1km (osobní automobil)
               8,-Kč s DPH / 1km (nákladní automobil)

 

11.   Servisní práce nepodléhající záruce: 280,-Kč s DPH / 1 hodina.

 

12.   Pro výstavní, předváděcí nebo použité přístroje (uvedeno v kupní smlouvě) jsou také platné tyto

       záruční podmínky, (není-li uvedeno jinak) kromě PŘÍSLUŠENSTVÍ těchto přístrojů, na které  je záruční lhůta

       tři měsíce od  data nákupu.