SORISA - Špičková technologie v kosmetickém ošetření obličeje a těla

Podmienky používania

Vítame vás na internetových stránkach sorisa.cz (ďalej len "Stránky"), ktoré prevádzkuje spoločnosť PRIMAVERA ANDORRANA s.r.o. so sídlom Praha 5, Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 15800, IČ: 250 99 418 zapísaná v obchodnom registri vedeným
Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 49579.

Na tejto stránke sa môžete zoznámiť s podmienkami prevádzky týchto Stránok, ich používaním, správy a povinnosťami Vlastníka a návštevníkom.

Podmienky používania

a) Služby poskytované týmito Stránkami sú verejne dostupné. Používanie Stránok je podmienené súhlasom s týmito Podmienkami. Návštevník Stránok vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami a ich používaním.

b) Bez súhlasu Vlastníka nie je dovolené používať tieto Stránky inak ako pre vlastnú potrebu. Iné využitie podlieha predošlému schváleniu zo strany Vlastníka.

c) Návštevník sa zaväzuje, že pri používaní týchto stránok sa bude riadiť platnými právnymi predpismi České republiky, bude vždy jednať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi a týmito Podmienkami.

d) Návštevník berie na vedomie a súhlasí s tým, že môže dôjsť k částečším či úplnej nefunkčnosti Stránok. Ďalej môže dôjsť tiež k zmene alebo zrušeniu poskytovaného obsahu alebo služieb. Uvedené skutočnosti nezakladajú návštěvníkovi Stránok nárok na náhradu škody.

e) Tieto Stránky môžu obsahovať odkazy na internetové servery a stránky tretích strán. V týchto prípadoch Vlastník nezodpovedá za ich obsah ani funkčnosť.

Dodávateľ internetových stránok

Web & Media a.s

Václavské nám 832/19

110 00 Praha 1 - Nové Město

http://www.web-media.cz/

 

Vaše námety, postrehy či informácie o problémoch so zobrazováním týchto stránok prosím posielajte na adresu dodávateľa stránok prípadne pomocou webového formulára na adrese www.web-media.cz/pripominky-uzivatelu/